Nieuws van Zocus

Boter, kaas en…resultaten!

Het is mogelijk om naast de financiële stand van zaken van een contract gegevens te verstrekken over de klanttevredenheid en de effecten van de geboden ondersteuning. En dan ook nog eens realtime. Dat hoeft geen jaren van innovatie te vragen. Het kan nu al. Stop dus met geld uitgeven aan consultants en dure adviesbureaus. In dit artikel leest u er alles over. 

Caseload

Minder verloop in personeel door inzicht in de caseload

Goede en tevreden medewerkers zijn het meest kostbare bezit van een organisatie. Zij bepalen in belangrijke mate het bestaansrecht en het imago van de organisatie. Hoe is het dan toch mogelijk dat er zo slecht wordt ingespeeld op overbelasting en ziekteverzuim?

Bureaucratie als een niet-beïnvloedbare factor geaccepteerd

Jaar in jaar uit klinkt het geluid van machteloosheid tegen de toenemende bureaucratie. Het is niet voor niets één van de meest voorkomende ergernissen onder medewerkers. Administratieve werkdruk zorgt er niet alleen voor dat de productiviteit afneemt maar ook het werkplezier. Dit geldt voor gemeenten en overheden maar ook in de zorgsector is dit een grote ergernis. Het belemmert medewerkers in het uitvoeren van hun kerntaak. In het geval van de zorg hebben zorgverleners hierdoor minder tijd voor persoonlijk contant met de cliënt.

Het belang van maatschappelijke effectmeting in de zorg

Sinds de decentralisatie wordt het voor veel opdrachtgevers steeds belangrijker; de maatschappelijke effectmeting van de geboden zorgondersteuning. Deze effectmeting bepaalt steeds nadrukkelijker het bestaansrecht van zorginstellingen en is daarom, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, van groot belang om inzichtelijk te hebben.

Zocus - Grip op het Sociale Domein

Hoe werkt de Zelfredzaamheidmatrix Masterview van Zocus

Een innovatieve toepassing op de bestaande zelfredzaamheidmatrix. Klinkt goed en het bestaat in Zocus! Maar hoe ziet deze innovatie genaamd de ZRM Masterview eruit en hoe werkt het precies? Aan de hand van het volgende voorbeeld lichten wij dit graag toe.