Nieuws van Zocus

Verkeerde zorginkoop leidt tot wildgroei accountancy kosten

Honderden gemeenten en zorgaanbieders dreigen geen goedkeurende accountancy verklaring te krijgen. De onzekerheid over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgegeven middelen in het Sociale Domein leidt ertoe dat accountants worden ingeschakeld hetgeen een explosieve toename betekent van de accountancy kosten. Een ‘geweldig verdienmodel’ tekent zich af voor deze branche.

Nederland staat bol van containerbegrippen rondom burgerparticipatie

Nederland staat bol van mooie woorden en termen rondom het begrip burgerparticipatie. Eigen kracht, samen doen, participatieladder, zelfredzaamheid, netwerkversterking en wijkregisseurs, de ene term is nog fraaier dan de andere. Bovenal zijn ze bedoeld als vertaalslag voor de terugtrekkende overheid. Ze lijken ons te willen laten geloven dat wij grip kunnen krijgen op complexe materie. Lokale overheden hebben het er maar druk mee. In iedere presentatie over het Sociaal Domein of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kom je de termen tegen.

productiviteit in zorg

Significante stijging productiviteit in zorg door beter inzicht

Heeft u inzicht in de productiviteit van uw medewerkers? Waar gaan de uren van uw medewerkers precies aan op? Dit zijn noodzakelijke gegevens voor organisaties om te weten. De productiviteit staat namelijk in een directe relatie tot de bezetting die nodig is om uw diensten te kunnen verkopen. Meer menscapaciteit betekent meer diensten leveren en dus ook meer contracten afsluiten. Door inzicht te hebben in waar de uren aan opgaan, kan uw organisatie groeien en nóg productiever worden.

management stuurinformatie

Zorgmanagers sturen zonder directe werkvloerinformatie

Bij het aansturen van organisaties in de zorg komt veel kijken. Zorgmanagers en bestuurders worden geacht politiek correct te handelen en verantwoording af te leggen over het handelen binnen de organisatie. Daarnaast komen gegevens vanuit werkprocessen vaak niet overeen met de gedestilleerde data die het management op tafel krijgt. Hierdoor worden zorginstellingen belemmerd om te innoveren en naar een hoger niveau te groeien. Betrouwbare stuurinformatie is hierbij cruciaal. ZOCUS biedt deze informatie.

Resultaten jeugdzorg te lang een black box voor gemeenten

Het derde kwartaal van 2015 is al ruimschoots gepasseerd en nog steeds hebben veel gemeenten geen inzicht in het financiële resultaat van de jeugdzorg. Hierdoor is de kans op grote financiële tegenvallers groot. De oorzaak hiervan is dat jeugdzorgaanbieders hun data moeten importeren in VECOZO.

Meer grip op het sociale domein met Zocus

Maak kennis met de Zelfredzaamheidmatrix Masterview

Professionals en beleidsmakers in de gezondheidszorg gebruiken veelvoudig de zelfredzaamheidmatrix (ZRM) om de zelfredzaamheid van een cliënt in kaart te brengen. De beoordeling vindt op meerdere gebieden plaats, zoals financiën, dagbesteding en huisvesting. Maar wat zouden de mogelijkheden zijn als de ZRM een upgrade krijgt naar een hogere versie?