Boter, kaas en…resultaten!

Het is mogelijk om naast de financiële stand van zaken van een contract gegevens te verstrekken over de klanttevredenheid en de effecten van de geboden ondersteuning. En dan ook nog eens realtime. Dat hoeft geen jaren van innovatie te vragen. Het kan nu al. Stop dus met geld uitgeven aan consultants en dure adviesbureaus. In dit artikel leest u er alles over. 

Caseload

Minder verloop in personeel door inzicht in de caseload

Goede en tevreden medewerkers zijn het meest kostbare bezit van een organisatie. Zij bepalen in belangrijke mate het bestaansrecht en het imago van de organisatie. Hoe is het dan toch mogelijk dat er zo slecht wordt ingespeeld op overbelasting en ziekteverzuim?

Bureaucratie als een niet-beïnvloedbare factor geaccepteerd

Jaar in jaar uit klinkt het geluid van machteloosheid tegen de toenemende bureaucratie. Het is niet voor niets één van de meest voorkomende ergernissen onder medewerkers. Administratieve werkdruk zorgt er niet alleen voor dat de productiviteit afneemt maar ook het werkplezier. Dit geldt voor gemeenten en overheden maar ook in de zorgsector is dit een grote ergernis. Het belemmert medewerkers in het uitvoeren van hun kerntaak. In het geval van de zorg hebben zorgverleners hierdoor minder tijd voor persoonlijk contant met de cliënt.

Het belang van maatschappelijke effectmeting in de zorg

Sinds de decentralisatie wordt het voor veel opdrachtgevers steeds belangrijker; de maatschappelijke effectmeting van de geboden zorgondersteuning. Deze effectmeting bepaalt steeds nadrukkelijker het bestaansrecht van zorginstellingen en is daarom, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, van groot belang om inzichtelijk te hebben.

Zocus - Grip op het Sociale Domein

Hoe werkt de Zelfredzaamheidmatrix Masterview van Zocus

Een innovatieve toepassing op de bestaande zelfredzaamheidmatrix. Klinkt goed en het bestaat in Zocus! Maar hoe ziet deze innovatie genaamd de ZRM Masterview eruit en hoe werkt het precies? Aan de hand van het volgende voorbeeld lichten wij dit graag toe.

Nederland staat bol van containerbegrippen rondom burgerparticipatie

Nederland staat bol van mooie woorden en termen rondom het begrip burgerparticipatie. Eigen kracht, samen doen, participatieladder, zelfredzaamheid, netwerkversterking en wijkregisseurs, de ene term is nog fraaier dan de andere. Bovenal zijn ze bedoeld als vertaalslag voor de terugtrekkende overheid. Ze lijken ons te willen laten geloven dat wij grip kunnen krijgen op complexe materie. Lokale overheden hebben het er maar druk mee. In iedere presentatie over het Sociaal Domein of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kom je de termen tegen.

productiviteit in zorg

Significante stijging productiviteit in zorg door beter inzicht

Heeft u inzicht in de productiviteit van uw medewerkers? Waar gaan de uren van uw medewerkers precies aan op? Dit zijn noodzakelijke gegevens voor organisaties om te weten. De productiviteit staat namelijk in een directe relatie tot de bezetting die nodig is om uw diensten te kunnen verkopen. Meer menscapaciteit betekent meer diensten leveren en dus ook meer contracten afsluiten. Door inzicht te hebben in waar de uren aan opgaan, kan uw organisatie groeien en nóg productiever worden.

management stuurinformatie

Zorgmanagers sturen zonder directe werkvloerinformatie

Bij het aansturen van organisaties in de zorg komt veel kijken. Zorgmanagers en bestuurders worden geacht politiek correct te handelen en verantwoording af te leggen over het handelen binnen de organisatie. Daarnaast komen gegevens vanuit werkprocessen vaak niet overeen met de gedestilleerde data die het management op tafel krijgt. Hierdoor worden zorginstellingen belemmerd om te innoveren en naar een hoger niveau te groeien. Betrouwbare stuurinformatie is hierbij cruciaal. ZOCUS biedt deze informatie.

Resultaten jeugdzorg te lang een black box voor gemeenten

Het derde kwartaal van 2015 is al ruimschoots gepasseerd en nog steeds hebben veel gemeenten geen inzicht in het financiële resultaat van de jeugdzorg. Hierdoor is de kans op grote financiële tegenvallers groot. De oorzaak hiervan is dat jeugdzorgaanbieders hun data moeten importeren in VECOZO.