Boter, kaas en…resultaten!

Het is mogelijk om naast de financiële stand van zaken van een contract gegevens te verstrekken over de klanttevredenheid en de effecten van de geboden ondersteuning. En dan ook nog eens realtime. Dat hoeft geen jaren van innovatie te vragen. Het kan nu al. Stop dus met geld uitgeven aan consultants en dure adviesbureaus. In dit artikel leest u er alles over. 

Caseload

Minder verloop in personeel door inzicht in de caseload

Goede en tevreden medewerkers zijn het meest kostbare bezit van een organisatie. Zij bepalen in belangrijke mate het bestaansrecht en het imago van de organisatie. Hoe is het dan toch mogelijk dat er zo slecht wordt ingespeeld op overbelasting en ziekteverzuim?

Bureaucratie als een niet-beïnvloedbare factor geaccepteerd

Jaar in jaar uit klinkt het geluid van machteloosheid tegen de toenemende bureaucratie. Het is niet voor niets één van de meest voorkomende ergernissen onder medewerkers. Administratieve werkdruk zorgt er niet alleen voor dat de productiviteit afneemt maar ook het werkplezier. Dit geldt voor gemeenten en overheden maar ook in de zorgsector is dit een grote ergernis. Het belemmert medewerkers in het uitvoeren van hun kerntaak. In het geval van de zorg hebben zorgverleners hierdoor minder tijd voor persoonlijk contant met de cliënt.