Verkeerde zorginkoop leidt tot wildgroei accountancy kosten

Honderden gemeenten en zorgaanbieders dreigen geen goedkeurende accountancy verklaring te krijgen. De onzekerheid over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgegeven middelen in het Sociale Domein leidt ertoe dat accountants worden ingeschakeld hetgeen een explosieve toename betekent van de accountancy kosten. Een ‘geweldig verdienmodel’ tekent zich af voor deze branche.

Outcome Jeugdzorg

Gemeenten worstelen onterecht met grip op outcome jeugdzorg

Sinds de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten wordt uitgevoerd, worstelen beleidsmakers en bestuurders met grip op de uitvoering en prestaties. Waar het in de thuiszorg beter lukt om het budget en de prestaties vast te stellen, blijft de jeugdzorg een ‘black-box’.